Bunnik legt regels voor aanpak woonoverlast vast.

Burgemeester krijgt mogelijkheid om een ‘gedragsaanwijzing’ op te leggen

Burgemeester Van Schelven heeft beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast in de gemeente Bunnik vastgesteld. Die bieden hem meer mogelijkheden om op te treden bij ernstige en herhaaldelijke hinder vanuit de woning of vanaf het erf van een buur. De burgemeester krijgt nu de mogelijkheid om een zogeheten gedragsaanwijzing aan overlastgevers te geven.

In zo’n gedragsaanwijzing staat welke acties de overlastveroorzaker moet nemen of juist moet nalaten. Als die zich daar niet aan houdt, kan de gemeente een dwangsom opleggen of maatregelen nemen en de kosten daarvan verhalen op de overlastveroorzaker.

De burgemeester kan slechts van die nieuwe bevoegdheid gebruikmaken wanneer sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder. En als duidelijk is dat andere instrumenten, zoals een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling, niet werken.

Geplaatst

donderdag 30 november 2017 | 16.19 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 30 november 2017 | 16.24 uur

Auteur

Geertjan Bossinga