De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen ondertekenden maandag 6 november een vereenkomst voor Scholeneiland Bunnik voor de realisatie van een woonzorgcentrum. De gemeente merkt dat er in Bunnik grote behoefte is aan woonruimte voor dementerenden en ouderen met een zorgvraag en wil graag tegemoet komen aan die behoefte. LEKSTEDEwonen verhuurt straks een deel van het gebouw aan QuaRijn, die de zorg levert. Er komen maximaal 16 appartementen die worden verhuurd aan mensen met een zorgvraag.

Wethouder Erica Spil is verantwoordelijk voor het project Scholeneiland Bunnik. “Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland stijgt. Dat betekent dat het aantal dementerende ouderen in Bunnik ook zal toenemen.
Het is voor hen, maar ook voor de gemeente Bunnik, van wezenlijk belang dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom is het zo belangrijk dat we de woonzorgbehoefte van deze doelgroep goed in het oog houden.”
Directeur-bestuurder Ed de Groot (LEKSTEDEwonen): “Op dit deel van Scholeneiland willen wij een kleinschalig woonzorgcentrum realiseren in het betaalbare segment. Samen met QuaRijn leveren wij daar graag een bijdrage aan. Met de ondertekening van deze grondovereenkomst is daarvoor een eerste stap gezet.”

De ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het nog te bouwen gezondheidscentrum dat naast het woonzorgcentrum komt, volgt binnenkort. In het gezondheidscentrum komen huisartsen, fysiotherapeut, tandarts, apotheker en andere medische zorgverleners.
Over de inrichting van het buitengebied en het groen is de gemeente met de omwonenden en andere betrokkenen in gesprek. Hier wordt binnen de kaders zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid invulling aangegeven. LEKSTEDEwonen is ook in gesprek met een aantal omwonenden over de uitgangspunten van het ontwerp van het woonzorgcentrum.

Geplaatst

dinsdag 07 november 2017 | 16.46 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 08 november 2017 | 07.06 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV