Gemeente Zeist organiseerde in samenwerking met politie, justitie, Altrecht en Aventurijn 3 bijeenkomsten in de Maria Christina kerk in Den Dolder.

Op maandag zat de kerk vol met bewoners en ondernemers: vragen, irritaties en frustraties passeerden hier. Burgemeester Janssen: "Het veiligheidsgevoel heeft een forse knauw gekregen, dat is niet acceptabel".

 Janssen gaf aan dat er maatregelen genomen zijn om het gevoel van veiligheid te verbeteren, zoals het wijkteam dat versterkt is ingezet, waarbij hij aangaf: "nu eerst hebben we besloten die extra maatregelen de lopende 3 weken te handhaven en als het nodig is nog eens 3 weken, of 3 maanden of 3 jaar".

Bij de bijeenkomsten waren aanwezig de heer Herstel, directeur-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid (namens de minister), mevrouw van Dijk, directeur van Aventurijn, mevrouw Vernimmen, directeur van Altrecht en de heer Bogerts namens de politie.

Ongeruste burgers konden zich uiten. Zo sprak iemand over junks die aanbellen, openbare dronkenschap, een kind van 9 dat iemand ontmoet die het gebaar van een onthoofding maakt. Belangrijk onderwerp werd het drugsdealen: burgers noemden de plekken in het dorp waar deze dealing plaatsvindt.

De 'panelleden' gaven aan er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt in de zorg naar inwoners en ondernemers van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide. Wordt vervolgd.

Geplaatst

dinsdag 24 oktober 2017 | 10.24 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 24 oktober 2017 | 11.30 uur

Auteur

Geertjan Bossinga