Plan voor nieuwbouw op Nooitgedacht

Een ontwikkelaar heeft het plan opgevat voor nieuwbouw van woningen op twee plekken aan Nooitgedacht in Zeist. Het gaat om de percelen Nooitgedacht 20-28 en 32-34. De ontwikkelaar heeft de wens om het perceel Nooitgedacht 28, dat eigendom is van de gemeente Zeist, te verwerven en te betrekken bij de herontwikkeling.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Op het perceel 20-28 voorziet het plan in 17 grondgebonden woningen. Op het perceel 34-38 komt een gebouw met 12 appartementen.

Voordat de initiatiefnemer verder gaat met de planuitwerking heeft hij het college verzocht om een principe-uitspraak te doen over woningbouwontwikkeling op deze plek. 

Het college kan het plan wel waarderen, ook al voldoet het niet aan de Woonvisie 2016-2020. De verhouding tussen goedkope en dure woningen voldoet niet aan de eisen uit deze Woonvisie.

Stedenbouwkundig is het plan wel orde, vindt het college. De ontwikkelaar voldoet aan de voorwaarden die de gemeente had gesteld.

Een programma dat volledig voldoet aan de Woonvisie is op deze plek niet haalbaar, denkt het college.

Dinsdagavond 10 november bespreekt de gemeenteraad van Zeist de plannen. 

Geplaatst

zondag 08 november 2020 | 19.35 uur

Laatst gewijzigd

maandag 09 november 2020 | 16.32 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV