Gemeenteraad Zeist spreekt onder meer over huishoudelijke hulp: van Wmo naar Bijzondere Bijstand?

Inwoners van Nederland die door ziekte niet in staat zijn hun eigen huishouding bij te houden hebben recht op huishoudelijke hulp.  Dat is geregeld in de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat recht heeft iedereen, ook de  inwoners die best zelf een hulp in de huishouding kunnen betalen. 

Dat is niet betaalbaar voor de gemeenten, vinden de fracties van VVD, CDA en PvdA in Zeist. 

Ondertussen heeft minister De Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangegeven dat hij de extra kosten van huishoudelijke ondersteuning voor mensen met een hoog inkomen niet wil vergoeden aan gemeenten.

Uit cijfers van de gemeente Zeist blijkt dat er juist bij de hogere inkomens een grote stijging van het aantal uitkeringen voor huishoudelijke ondersteuning. Daarom hebben VVD, CDA en PvdA een voorstel ingediend voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 november.

In dat voorstel staat: het Rijk moet de huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo halen en overhevelen naar de Bijzondere Bijstand. In die wet is wel een inkomenseis en dus hoeft de gemeente dan geen vergoeding te betalen aan rijkere inwoners. 

Volgens de motie moet de gemeente samen met 15 andere gemeenten uit de regio, de U16, contact opnemen met de minister om over de kwestie te praten.  

De drie partijen stellen vast dat een deel van de bevolking niet in staat is om zelf te betalen voor het schoon en op orde houden van het huishouden, voor het opmaken van het bed en het kunnen aantrekken van schone kleding. 
''Dit is de doelgroep die we vanuit de gemeente kunnen ondersteunen door verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand.''

Geplaatst

zondag 08 november 2020 | 18.35 uur

Laatst gewijzigd

zondag 08 november 2020 | 19.55 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV