Verkenning voor opwekken van duurzame energie in A12/spoorzone

De gemeenteraad van Zeist heeft besloten tot het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid, Het doel is inzicht te krijgen in de mogelijkheden in het gebied voor opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens, naast natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

Op voorstel van de CU/SGP werd aan het besluit toegevoegd dat de gebiedsvisie samen met alle belanghebbenden opgesteld wordt.

Naast de verkenning in de A12/spoorzone blijft de gemeente ook onderzoeken of er op andere plekken kansen voor zonnevelden en windenergie zijn.

Daarnaast wil de gemeenteraad in het overige buitengebied in het zuid/zuidwesten van Zeist onder voorwaarden de mogelijkheid toestaan om maximaal 10 hectare zonnevelden aan te leggen.

Meer informatie staat op www.zeist.nl/zonenwind

Geplaatst

donderdag 15 oktober 2020 | 15.05 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 15 oktober 2020 | 16.09 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV