'Niet te achterhalen' waarom bouwpercentage op Bethesda-terrein is verhoogd

In 2012 heeft de gemeenteraad van Zeist door het aannemen van het bestemmingsplan ''Den Dolder Zuid, Bosch en Duin, Huis ter Heide Noord'' het toegestane bebouwingspercentage op het Bethesda-terrein verhoogd van 35% naar 55% van het bouwvlak.

''Na bestudering van de archiefstukken en gesprekken met de destijds betrokken ambtenaren blijkt daar geen aanwijsbare reden voor te zijn'' stelt het college nu in een brief aan de gemeenteraad.

Het college: ''Uit het onderzoek komen geen aanwijzingen naar voren dat hier sprake zou zijn geweest van een opzettelijke handeling om de huidige, door omwonenden ongewenste, ontwikkelingen mogelijk te maken. Een concrete verklaring voor het ophogen van het percentage bleek niet te achterhalen.''

 

 

Het ontwikkelingsbedrijf Schavast B.V. wil voor de Franse zorgverlener Orpea een zorgensemble bouwen op
het perceel Paltzerweg 210 te Den Dolder. Vroeger was daar de zorginstantie Bethesda gevestigd, zodat het
perceel bekend staat als het Bethesda-terrein.

Omwonenden en belanghebbenden hebben grote zorgen geuit bij de bestaande plannen.

 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk in werking en dit percentage betreft een geldend voorschrift, waaraan het bouwplan getoetst moet worden.

Overigens blijft de gemeente hopen dat de ontwikkelaar en de beoogde toekomstige eigenaar van het perceel  in samenspraak met omwonenden willen onderzoeken of een breder gedragen plan haalbaar is. Tot op heden is dat niet gebleken. 

Geplaatst

donderdag 15 oktober 2020 | 14.18 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 15 oktober 2020 | 15.34 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV