Uitgaven Wmo blijven stijgen, kosten jeugdhulp nu stabiel

Op donderdag 15 oktober houdt de gemeente Zeist een ''Ronde Tafel'' over de begroting voor 2021. Ter informatie heeft he college de raad nu de nieuwe gegevens gestuurd over de te verwachten uitgaven voor jeugdhulp en WMO.

Uit deze gegevens blijt dat de gemeentelijke uitgaven voor jeugdhulp in de voorgaande jaren sterk zijn gestegen. Voor dit jaar verwacht de gemeente echter geen verdere stijging.

Met dit geld krijgt 8,4 % van de jeugdigen in Zeist op een of andere manier hulp.

Verreweg de meeste van die jongeren wonen gewoon thuis en krijgen behandeling of individuele hulp. Een kleine groep jongeren verblijft in een pleeggezin. Steeds minder jongeren verblijven in een instelling en dat scheelt in de uitgaven. 

De gemeente verwacht dat de uitgaven in het kader van de Wmo blijven stijgen. Het aantal mensen met huishoudelijke hulp laat een stijging zien. Het aandeel cliënten boven de 70 jaar is fors gestegen ten opzichte van 2018 en dat duidt op de vergrijzing.

Ook het aantal nieuw beschikte hulpmiddelen is toegenomen. Dit geldt voor het aantal verstrekte
rolstoelen en de de til- en trapliften. 

 

Geplaatst

donderdag 15 oktober 2020 | 13.54 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 15 oktober 2020 | 15.14 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV