Onderzoek naar effect bord ‘Tractor te gast’ bij fietsstraat langs N411

Langs de fietsstraat tussen Utrecht en Bunnik, de parallelweg van de N411, komt in oktober het bord ‘tractor te gast’ te staan. Omdat fietsstraten buiten de bebouwde kom een relatief nieuw fenomeen zijn, bestaat er behoefte aan kennis over veilige intichting voor deze wegen. 

Daarom neemt de provincie Utrecht deel aan een onderzoek van CROW-Fietsberaad naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. De onderzoekers meten het aanvullend effect van het bord ‘tractor te gast’ op de verkeersveiligheid.

De onderzoekers maken gebruik van telslangen, enquêtes en cameraonderzoek. Het cameraonderzoek gebeurt in twee delen van drie uur. De opnameapparatuur is opgeslagen in een gesloten vandaalbestendige kast. Op de camera’s is duidelijk weergegeven dat ze alleen worden gebruikt voor verkeersonderzoek.

Met de in te zetten camera’s kunnen kentekens niet worden gelezen en zijn personen niet herkenbaar in beeld. De beelden worden alleen gebruikt voor het observeren van verkeersbewegingen en na afloop van het onderzoek worden de beelden vernietigd.

Geplaatst

woensdag 23 september 2020 | 15.01 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 23 september 2020 | 16.07 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV