"Kolossaal bedrag" voor onderzoek "procedure omgangsvormen"

Het onderzoek naar het vermeende 'intimiderende gedrag' van wethouder Marcel Fluitman heeft ruim 82.000 euro gekost. Jan Bredius (raadslid van Nieuw Democratisch Zeist) vroeg de informatie op en spreekt van een "kolossaal bedrag".

Hij vraagt zich hierbij af waarom het college van B&W voor deze onderzoekvorm gekozen heeft. Zijns inziens was juist hiervoor in 2018 het Integriteitsprotocol opgesteld en waren deze kosten niet nodig geweest.

B&W is echter van mening dat hier sprake moest zijn van de toepassing van de Algemene Wet Bestuursrecht en dat het Integriteitsprotocol in dit geval dus niet toegepast kon worden. "Het onderzoek kostte nu zo'n 1.000 euro per pagina", aldus Bredius, "en ruim een euro per inwoner".

In 2019 dienden 2 GroenLinks raadsleden Ans Pereboom en Noureddine El Mansouri (buitengewoon raadslid) een officiele klacht in tegen het gedrag van wethouder Fluitman (CDA). In mei 2020 werden de klachten tegen Fluitman na onderzoek ongegrond verklaard.

Geplaatst

woensdag 02 september 2020 | 10.57 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 02 september 2020 | 18.21 uur

Auteur

Geertjan Bossinga