Aanvragen coronasteun cultuur en sport kan tot en met 10 juli

Ook sportverenigingen en culturele instellingen in Zeist hebben het zwaar door de coronacrisis. De gemeente wil deze partijen waar mogelijk door de crisis heen helpen, via een financieel steunpakket van bijna 1 miljoen euro.

De gemeente roept organisaties op niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag: dit kan tot en met 10 juli via www.zeist.nl/steunpakket

 Organisaties uit onder meer de sectoren cultuur en sport kunnen in aanmerking komen voor het steunpakket. De meesten hebben hierover een mailbericht ontvangen.

De gemeente stelt wel enkele voorwaarden aan het steunpakket. Twee belangrijke zijn: (1) organisaties moeten, mede door het steunpakket, een reëel perspectief hebben op het overleven van deze crisis, en (2) organisaties moeten aantonen dat ze hulp hebben aangevraagd bij provinciale en landelijke ondersteuningsregelingen,

De gemeente neemt alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, in behandeling en roept dan ook de betreffende organisaties op om een aanvraag in te dienen.

De ondersteuning kan bestaan uit een gift van maximaal 5000 euro, een renteloze lening van maximaal 15.000 euro, en/of het uitstellen of laten vervallen van gemeentelijke facturen. De vorm van de gemeentelijke ondersteuning is steeds maatwerk. Er wordt per aanvraag bekeken wat mogelijk is, ook als de financiële steun hoger blijkt dan 15.000 euro.

Geplaatst

woensdag 24 juni 2020 | 13.24 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 24 juni 2020 | 14.28 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV