De sfeer in de raad is om te snijden bij bespreking van rapport over gedrag wethouder

Ans Pereboom, een van de klagers, kreeg als eerste het woord. Zij bevestigde dat zij de
conclusies respecteert en herhaalde heel kort dat haar normen van fatsoen en respect overschreden
zijn. ''Ik sta open om nader tot elkaar te komen naar een werkbare situatie''.

Op het moment dat de geëmotioneerde Marcel Fluitman het woord kreeg kon je een speld horen
vallen. Aan het begin van de raadsvergadering van 12 mei werd een dialoog gevoerd over de
rapportage over de klachten tegen Fluitman (CDA) ingediend door Pereboom en haar fractiegenoot El Mansouri (beiden GroenLinks). Deze klachten bleken ongegrond te zijn.

Fluitman haalt veel zaken aan, zoals de grote schade die deze klachtenprocedure aangericht heeft aan de lokale politiek, en aan de samenleving. Ook benoemt Fluitman wat het met hemzelf heeft gedaan:
“ik ben kritisch op mijzelf, 100% inzet en samenwerking is mijn sleutelwoord. Ik ken mijn valkuilen: ik ben niet altijd even diplomatiek, ik ga nooit bewust mensen beschadigen”.

De meeste fractieleiders liepen op eieren. Niet Walter van Dijk (VVD): hij stelde de vraag ''of we met elkaar verder kunnen''.

Ronald Camstra (GroenLinks) reageert met een persoonlijke boodschap richting Marcel Fluitman: ''Beste Marcel'' en dezelfde termen richting de andere aanwezigen.
Camstra wil het vertrouwen herstellen en neemt voor een intern beraad (binnen GroenLinks) hierover een termijn van 2 weken.

Aline Pastoor (CDA) is zeer kritisch over de afwijzing van mediation door beide klagers:
''Het verzoek om een gesprek van mens tot mens afwijzen, dat past niet bij ons''.

Carlo Fiscalini (NDZ) distantieert zich ervan om van de klachten kwestie een politiek punt te maken: ''We zijn allemaal mensen, kom met elkaar aan tafel met mediation''.
Hafid Boutahar (D66), Roy Luca (Seyst.nu), Pieter Verolme (CU/SGP), David Tompot (SP) roepen vooral op tot dialoog; er zijn alleen maar verliezers. Karst Schuring (PvdA): ''Wij zijn in Zeist gewend aan een cultuur van dialoog en respect. De route van de klachtenprocedure was een slechte route. ''Ik begrijp niet dat de dialoog niet gevoerd is.'' 

Hannie van Kippersluis (ZB) vraagt aan de aanwezigen: ''Hoe zien jullie de toekomst en welke rol heb je daarin?''

Camstra (GL) sluit af met het voorstel tot een ‘ferme (digitale) handdruk’. Van Dijk (VVD) vindt dat klager mevrouw Pereboom zich te weinig geuit heeft.

Conclusie van de voorzitter: het rapport is in voldoende mate besproken. De raad wil zich graag in de toekomst blijven inspannen op de onderlinge verhoudingen ''Elke ervaring is weer een kans om het in de toekomst beter te doen''.

Op de vraag van VVD-fractievoorzitter Walter van Dijk ''of we met elkaar verder kunnen'', komt deze avond geen antwoord. 
[Tekst: Geertjan Bossinga, foto: RTV Utrecht]

Geplaatst

dinsdag 12 mei 2020 | 21.19 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 12 mei 2020 | 23.11 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV