Aanleg Heuvelrugtuin bij het Beauforthuis

Een vriend van het Beauforthuis heeft wat mensen opgetrommeld om een Heuvelrugtuin aan te leggen: een natuurlijk ingerichte tuin, met veel streekeigen planten, met kasten voor vogels en bijen. Samen creëren ze meer natuurwaarde voor het nationaal park.

Ann van den Bremer, uit het netwerk van Groei en Bloei, heeft een schitterend ontwerp gemaakt. 

De tuinclub is nog op zoek naar verschillende plantensoorten. Kunt u een van de onderstaande plantensoorten bijdragen? Mail dan naar info@beauforthuis.nl 

Wilde lijsterbes , Boswilg, Vlinderstruik blauw, Vlinderstruik, Krentenstruik, Gewone vogelkers, Framboos, Sporkehout, Hondsroos, Rode kornoelje, Gelderse roos, Beukenhaag, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Hulst, Taxus, Wilde liguster, Klimop, Acanthus, Zilverkaars, Dropplant, Blauwe ster, Kaukasisch vergeet-mij-nietje, Struisriet, Diamantgras, Kleine bergsteentijm, Zegge, Elfenbloem, Venkel, Geranium, Bosooievaarsbek, Zonnebloem, Kerstroos, Damastbloem, Zomeraster, Beemdkroon, Kattestaart, Prachtriet, Pijpenstrootje, Pijpenstrootje, Vingergras, Glidkruid, zachtblauw, Hemelsleutel , Gras (Sesleria autumnalis), Guldenroede, Bosandoorn, Grijs kattenkruid, Asters, Aster ‘Twillight', Varens, Gewone salomonszegel en Grasklokje.

Geplaatst

maandag 23 maart 2020 | 12.34 uur

Laatst gewijzigd

maandag 23 maart 2020 | 14.46 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV