Raad Utrechtse Heuvelrug praat over plan buitengebied Driebergen

Op 17 februari bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het het ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied.

In 2018 heeft het plan ter inzage gelegen. Er zijn toen 61 zienswijzen binnengekomen van bewoners en instanties, waarvan 20 specifiek de ontwikkeling op landgoed Broekbergen betreffen. Het college heeft daarop het plan deels aangepast en legt dit nu ter besluitvorming aan de raad voor.

Voor Broekbergen kiest de gemeente nu voor een aparte procedure. Het maakt dus geen deel meer uit van het nu voorliggende plan. 

Op 17 februari is er een ''beeldvormende'' vergadering. Die avond kunnen de indieners van de zienswijzen reageren op de beantwoording van het college. De raad vormt nog geen oordeel en neemt nog geen besluit. Dat gebeurt later. 

Geplaatst

vrijdag 14 februari 2020 | 11.46 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 14 februari 2020 | 11.54 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV