Samenwerking voor een vitaal Vollenhove

De provincie en de gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort gaan samenwerken aan een ''aanpak vitale wijken''. De aanpak van de ''Regiodeal'' richt zich op verbeteren van omstandigheden in wijken met problemen. In Zeist richt de aandacht zich op de wijk Vollenhove.

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Het is een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Toch profiteert niet iedereen daarvan. In sommige wijken ligt de kwaliteit van leven een stuk lager. Volenhove is één van die wijken. 

In Vollenhove wordt gewerkt aan tal van onderwerpen. Zo krijgt veiligheid in Vollenhove aandacht door de inzet van buurtagenten. Er komen meer ontmoetingsplekken en werkplaatsen voor jongeren. Ook is er de wens voor een sport- en beweeglint door de wijk.

In de openbare ruimte wordt gewerkt aan een minder eentonige leefomgeving die daarnaast ook duurzaam is. Het doel hierbij is een aardgasloos Vollenhove in 2030.

Samenwerken staat centraal in de aanpak Vollenhove Vooruit. Bewoners, gemeente en organisaties die actief zijn in Vollenhove, bundelen hun krachten. Denk daarbij aan bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporatie Woongoed Zeist, basisschool Op Dreef, huisartsen, ondernemers, ontwikkelaars, sportaanbieders, politie en diverse samenwerkingsverbanden.

De andere wijken die extra aandacht krijgen zijn Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort.

Geplaatst

maandag 02 december 2019 | 11.16 uur

Laatst gewijzigd

maandag 02 december 2019 | 10.26 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV