Nieuwe boom op hoek Traaij-Hoofdstraat is symbolisch startpunt

''Bij velen in Driebergen-Rijsenburg is grote ongerustheid over de steeds verdergaande ‘ontgroening’ van de openbare ruimte in ons dorp.'' Dat stelt de belangenvereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (TH&W).

''Prominent geplaatste bomen worden om diverse redenen gekapt, maar herplant komt niet of nauwelijks van de grond. Kaalslag is het gevolg, en het groene karakter van ons dorp, als een van de parels van de Stichtse Lustwarande, staat onder stevige druk.'' 

Om aandacht vragen voor deze ''steeds verdergaande kaalslag'' heeft TH&W, dat een fraai(er) Driebergen-Rijsenburg nastreeft, een zuilvormige ‘Paarl’ Amberboom aangeboden die is geplant op de hoek Hoofdstraat-Traaij. Deze nieuwe boom staat symbool voor het TH&W-project ''Laten we weer eens een boom opzetten''.

 

Met dit project hoopt de vereniging in samenspraak met bewoners, organisaties, bedrijven én gemeente Utrechtse Heuvelrug weer meer bomen in de openbare ruimte terug te krijgen. 

TH&W heeft op haar website (www.tussenheuvelrugenwetering.nl)  een speciaal formulier ingericht voor het aanmelden van plekken in het dorp waar extra bomen eventueel mogelijk zijn.

 

Geplaatst

zaterdag 30 november 2019 | 16.53 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 30 november 2019 | 16.04 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV