NieuwDemocratischZeist was in Zeist-centrum

Op maandagavond 23 september bezocht de fractie van NieuwDemocratischZeist de wijk Zeist-Centrum om van de inwoners en ondernemers van het centrumgebied te horen welke wensen, ergernissen en zorgen er over het centrum van Zeist leven.

Met name de verkeersafwikkeling in het Centrumgebied -Emmaplein en Slotlaan- en het overheersen van het gemotoriseerd verkeer geven veel zorg, volgens de aanwezigen.

Zij wachten in spanning op de uitkomsten van de gemeentelijke enquête en de besluiten van de gemeenteraad in december.

De 35 aanwezigen vinden dat het leegstaande V&D-gebouw uitsluitend bestemd moet worden voor woningen. Een verhuizing van bibliotheek en muziekschool vinden ze niet zinvol: De Klinker moet blijven! Andere langer leegstaande winkelruimtes willen ze bestemmen als woonruimte voor startende jongeren.

Permanente horeca in het Walkartpark wijzen ze af: koester de groene long van het centrum. Er zijn al zoveel horecagelegenheden bijgekomen. De NDZ-fractie gaat vragen stellen over het terrassenbeleid van de gemeente Zeist, in samenhang met de doorgang voor voetgangers en mensen met een visuele en/of fysieke beperking.

Ook gaat de fractie vragen stellen over het gemeentelijke afvalbakkenbeleid:  zonder informatie worden ondergrondse containers verplaatst en veel zwerfafval hoopt zich op, ook bij de prullenbakken. Kernpunt is de vraag naar betere handhaving -ook in en rond het Walkartpark- en betere informatie aan de centrumbewoners.
[Foto: Edward Munnig Schmidt]

Geplaatst

zondag 29 september 2019 | 12.54 uur

Laatst gewijzigd

zondag 29 september 2019 | 14.19 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV