Raad van State: rechtbank was zorgvuldig in uitspraak over verkeer in centrum Zeist

De rechtbank Midden-Nederland is zorgvuldig te werk gegaan bij de totstandkoming van de uitspraak van 28 juni 2018 over de verkeersbesluiten van het College van B&w in Zeist met betrekking tot het centrum van Zeist.

Stichting Beter Zeist en bewonersorganisaties waren vorig jaar in verweer gekomen tegen deze plannen bij de rechtbank in Utrecht, maar deze stelde de gemeente Zeist in het gelijk.

De bezwaarmakers vonden dat de rechtbank niet voldoende was ingegaan op hun bezwaren en gingen daarom in beroep bij de Raad van State. Zij stelden dat de gemeente haar verkeersbesluiten onzorgvuldig heeft voorbereid. De Raad van State verwerpt die veronderstelling.

''Het college heeft in de jaren voordat het de verkeersbesluiten geeft genomen uitvoerig met allerlei potentiële belanghebbenden overlegd over de herinrichting van het centrum van Zeist en al in die fase de mogelijkheid tot inspraak geboden.''   

De Raad concludeert verder dat alle belanghebbenden een zienswijze hebben kunnen indienen. 

Stichting Beter Zeist stelde dat de rechtbank waar de zaak vorig jaar diende onvoldoende is ingegaan op verschillende door de stichting naar voren gebrachte kritiekpunten. De Raad van State verwerpt die kritiek en stelt vast dat de rechtbank indertijd alle relevante zaken heeft beoordeeld.

Een andere belangrijke vraag die de Raad van State moest beoordelen was: mocht de gemeente bij het vaststellen van de verkeersbesluiten gebruik maken van een verkeersmodel of had de gemeente zich moeten baseren op tellingen? ''Nee'', zegt de Raad van State, dat hoefde niet, want tellingen nu zeggen niets over een toekomstige situatie.  ''De geldigheid van een model wordt pas aangetast wanneer de uitkomsten te zeer afwijken van de redelijkerwijs te verwachten werkelijkheid.'' Volgens de Raad van State is dat hier niet het geval. 

Overigens heeft de gemeente in 2016 en 2017 nog tellingen uitgevoerd en op basis daarvan het verkeersmodel (uit 2009) enigszins aangepast. 

De Raad van State onderkent dat het verkeersluw maken van de Wilhelminaparkbuurt en de Stationslaan ten koste gaat van de al zwaar belaste Lindenlaan. Maar dat betekent niet dat de gemeente Zeist deze maatregelen niet had mogen nemen. Dat zou wél het geval zijn als de verkeerssituatie op de Lindenlaan onveilig wordt.

De gemeente Zeist had al toegezegd om de besluiten te blijven evalueren en had zich al bereid verklaard om maatregelen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken indien deze maatregelen niet of onvoldoende effectief blijken. Volgens de Raad van State is de gemeente deze toezegging ook nagekomen, zoals blijkt uit het gedeeltelijk ongedaan maken van het besluit tot eenrichtingsverkeer op de Meester de Klerkstraat. 

Geplaatst

donderdag 29 augustus 2019 | 11.17 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 29 augustus 2019 | 15.19 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV