Aanvraag voor extra woning op Socrateslaan ingetrokken

Weken lang hield het de gemoederen bezig op de Socrateslaan en omgeving: de aanvraag van een bewoner om een tweede woning te mogen bouwen op zijn grondgebied. Het gaat niet door. Op de valreep heeft de grondeigenaar zijn aanvraag ingetrokken.

Het college was juist van plan om het plan goed te keuren en deed een voorstel van die strekking aan de gemeenteraad. Het standpunt van de gemeente: ''Het plan past binnen de regels''.

Daar waren andere wijkbewoners het niet mee eens. En dat gold ook voor de gemeenteraad, zo bleek dinsdagavond. Alleen CDA, CU/SGP en VVD steunden het voorstel van het college.

Maar juist op de dag van de raadsvergadering was de aanvraag al ingetrokken. En dus kon de gemeenteraad nu eenvoudig en unaniem besluiten om het bestemmingsplan niet aan te passen. 

Wel nam de raad een voorstel aan van VVD en CDA met een oproep aan het college om met het Lyceumkwartier in gesprek te gaan over de ruimtelijke ontwikkeling in de wijk. Die motie kreeg steun van de indieners en van GroenLinks, CU/SGP en de PvdA.

Geplaatst

vrijdag 14 juni 2019 | 13.47 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 14 juni 2019 | 14.57 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV