Open brief van VVD-fractievoorzitter Van Dijk over verkeer in Zeist

De Slotlaan, het bruisende dorpshart van Zeist!

Door Walter van Dijk, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad van Zeist

Begin 2015 werd door de gemeenteraad een nieuwe visie op het centrum van Zeist vastgesteld. Het centrum moest compacter worden en zich onderscheiden van andere winkelcentra in onze regio: groen, gezond en gastvrij. De centrumvisie wees het Emmaplein/Belcour aan als het voorziene dorpshart van Zeist, met de hoofdingang van V&D als magneet. Vier jaar later is de werkelijkheid heel anders.

Slotlaan centraal

Het centrum is groener, gezonder en gastvrijer geworden maar er is ook tegenslag. V&D bestaat niet meer en andere winkels zijn vertrokken van het Belcour, waar leegstand hoogtij viert. Een lichtpunt is dat plaatselijke ondernemers door de problemen van vandaag heen kijken en – hoe kan het ook anders bij ondernemers – meer kansen zien dan bedreigingen. De Slotlaan als het echte dorpshart van Zeist staat daarbij centraal! Hier bruist het van nieuwe winkelconcepten, evenementen en tot de Jagerlaan is er weinig leegstand.

Werk aan de winkel voor de politiek

De VVD kijkt hier niet van op. Een van onze uitgangspunten is dat de overheid beperkt kan sturen. Het zijn de ondernemers zelf die investeren in winkels en horeca. De bezoekers van het centrum bepalen uiteindelijk waar ze willen winkelen en bij wie ze koffie willen drinken of een broodje willen eten. Leegstand op het Belcour vraagt om een oplossing waarbij we bereid moeten zijn om na te denken over een andere bestemming. Dat heeft ook betekenis voor de verkeersroutes in het centrum.

In het licht van deze ontwikkelingen moeten we delen van onze centrumvisie herzien en dus is er werk aan de winkel voor de politiek. Dat legt de basis voor nieuwe keuzes en daarmee ontstaat duidelijkheid over het Belcour en het voormalige V&D-pand. Als we daarmee aan de slag gaan, is het vanzelfsprekend dat we ook de Markt, de Klinker en de eerder gemaakte keuzes voor het verkeer in de visie meenemen.

Open blik voor verbetering

De VVD wil de aantrekkingskracht van de Slotlaan verder versterken. Dat pleit voor het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer. Maar dat kan niet zonder een goede bereikbaarheid van het centrum en de parkeergarages. Na de zomer worden de nieuwe verkeersroutes in het centrum die eind januari zijn ingevoerd geëvalueerd door de raad. Het spreekt voor zich dat de VVD aanpassingen wil doorvoeren als de evaluatie daarom vraagt. Dit geldt in het bijzonder voor de verkeersmaatregelen die zijn genomen vanuit de keuze voor het Emmaplein als dorpshart.

Een open blik voor verbetering biedt kansen voor een nog bruisender centrum van Zeist!

Geplaatst

zaterdag 18 mei 2019 | 09.37 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 18 mei 2019 | 08.44 uur

Auteur

Redctie Slotstad rtv