Maatregel voor betere doorstroming in sociale huursector

Op 1 juli 2019 verloopt de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015. In die verordening zijn de regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen vastgelegd, zoals voorrangscriteria, bijzondere toewijzing en regels voor urgenties.

Zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben een nieuwe verordening opgesteld, in afstemming met corporaties. Op 16 mei, vanaf 20.00 uur is er in het gemeentehuis van Zeist een Ronde tafel over dit onderwerp. 

De nieuwe verordening is inhoudelijk grotendeels gelijk aan de verordening uit 2015. De belangrijkste wijziging is dat woningzoekenden 75% van hun inschrijfduur mee kunnen nemen bij acceptatie van een andere sociale huurwoning.

Deze maatregel moet een belangrijke drempel wegnemen voor huurders in de sociale sector om te verhuizen. Dit draagt bij aan de doorstroming in de sociale huursector.

Geplaatst

woensdag 15 mei 2019 | 14.36 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 15 mei 2019 | 13.48 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV