Bijna de helft van Zeister huishoudens krijgt een vierde kliko

De gemeenteraad van Zeist besloot afgelopen dinsdag om het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’ van afval in te voeren. Dat betekent, dat ongeveer 40% van de Zeister huishoudens een vierde kliko krijgt. Deze is voor plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd).

Bij ongeveer 20% van de huishoudens wordt de grijze kliko voor restafval ingeruild voor een pmd-kliko. Deze groep brengt restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

De overige 40% van de huishoudens bevindt zich in flats en appartementengebouwen. Daar komen extra verzamelcontainers, zodat ook bewoners van hoogbouw beter afval kunnen scheiden.

Naar verwachting leidt invoering van het omgekeerd inzamelen ertoe, dat de hoeveelheid restafval per inwoner daalt van 200 kilo restafval per persoon per jaar naar nog slechts 135 kilo. De precieze planning van de invoering van deze maatregelen wordt nog uitgewerkt.

Een motie ´Groen rondom afvalcontainers´ ingediend door CU/SGP, D66 en NDZ werd unaniem aanvaard. De motie vraagt om de ruimte rond bestaande containers en nieuwe containers -voor zover mogelijk- te voorzien van een groene uitstraling door middel van (kunst)bloemen, -planten of een haag. 

Geplaatst

vrijdag 15 maart 2019 | 16.18 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 15 maart 2019 | 16.25 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV