Wethouders onder vuur in de raad

In de Zeister raadsvergadering van dinsdag 12 maart zorgde de interpellatie van SP en D66 over de RDWI (de regionale sociale dienst) voor irritaties over en weer.

De Regionale Dienst voor Werk en Inkomen maakt een reorganisatie door, die bepaald niet vlekkeloos verloopt. Een paar maanden geleden besloot de raad een kleine 7 ton bij te passen, onder de voorwaarde dan de raad dan 2-maandelijks geinformeerd zou worden.

Die informatie-afspraak werd door de verantwoordelijk wethouders Laura Hoogstraten (GL) en Sander Jansen (VVD) niet nagekomen: de raad werd 8 dagen te laat geinformeerd.

Jansen gaf aan "Wij hebben onze controlerende taak onvoldoende vervuld, en daar baal ik van", Hoogstraten noemde dat "clienten er niets van hebben gemerkt".

SP en D66, maar ook NDZ (Nieuw Democratisch Zeist) en Seyst.nu namen geen genoegen met de antwoorden en wilden antwoord op de 'waarom'-vraag. Dat antwoord kwam er niet.

Annemieke Zwaneveld (SP) hamerde erop dat zij door de late informatie haar rol als controleur niet kon uitvoeren. Een antwoord op de vraag aan haar waarom niet, kwam er ook niet.

De door de SP ingediende motie van afkeuring haalde het niet. Hafid Boutahari (D66) vond dit middel net te ver gaan, evenals NDZ, omdat de wethouders beterschap beloven: de volgende rapportage over de regionale sociale dienst moet er 6 april zijn en dat wordt onomwonden toegezegd. Seyst.nu stemde wel mee.

Coalitiepartijen reageerden geirriteerd. Zo zei Ronald Camstra (GL): "de SP maakt circus een week voor de verkiezingen, en het gaat niet over de inhoud". En dat leidde weer tot boosheid bij Annemieke Zwaneveld (SP).

Geplaatst

woensdag 13 maart 2019 | 10.24 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 13 maart 2019 | 11.00 uur

Auteur

Geertjan Bossinga