Gemeenteraad Zeist vergadert dinsdag verder

De gemeenteraad van Zeist vergadert verder op dinsdagavond 19 februari vanaf 20.00 uur, als vervolg op de geschorste gemeenteraadsvergadering van 12 fabruari.
Op de agenda staat onder meer de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zeist west.

Ook bespreekt de raad een onderzoeksrapport van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft onderzocht of de afspraken die de gemeente en de woningcorporaties samen hebben gemaakt het gewenste resultaat opleveren. 

Daarnaast stemt de raad over een aantal ingediende moties: één over het vuurwerkverbod en een aantal andere moties "vreemd aan de orde van de dag". Zie de website zeist.nl voor nadere informatie.

Slotstad rtv is erbij en zendt de vergadering live uit. 

Geplaatst

dinsdag 19 februari 2019 | 12.23 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 19 februari 2019 | 12.25 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV