Opnieuw zeldzame vogelsoorten op Park Vliegbasis Soesterberg

Utrechts Landschap heeft in 2018 opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park Vliegbasis Soesterberg. Tijdens onderzoek naar grondbroeders werden vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Tevens troffen de onderzoekers broedgeval aan van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.

Utrechts Landschap liet in 2018 de grondbroeders op het uitgestrekte droge schraalgrasland, de heide en langs de bosranden van de vliegbasis inventariseren. [Foto: Herman van den Bijtel].

Geplaatst

donderdag 31 januari 2019 | 14.36 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 31 januari 2019 | 14.42 uur

Auteur

Geertjan Bossinga