Afvalstoffenheffing in 2019 +20%

De inwoners van Zeist worden in 2019 'verrast' met een stijging van bijna 20%. In een toelichting op deze stijging geeft de gemeente aan dat in 2017 en 2018 geen stijgingen zijn doorgevoerd die kostendekkend waren. Er wordt dus een inhaalslag gemaakt.

Ook is de belasting op storten en verbranden van afval door de Rijksoverheid veel hoger in 2018. Tot slot blijkt dat het aantal kwijtscheldingen van deze heffing in 2018 fors gestegen is. Dus minder inwoners betalen de heffing en moeten dus meer betalen.

Met die enorme stijging zal het aantal kwijtscheldingen in 2019 waarschijnlijk nog verder stijgen, met mogelijke gevolgen voor 2020?

Vrijwel alle aanvullende gemeentelijke tarieven gaan omhoog met 3,3%. Een uitzondering hierop is de rioolheffing die stijgt met ca. 8%.

Geplaatst

woensdag 28 november 2018 | 10.43 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 28 november 2018 | 10.55 uur

Auteur

Geertjan Bossinga