Wat gebeurt er met landgoed Dijnselburg?

Met de verkoop eind 2017 aan bouwonderneming Stroet is de toekomst van het bijna 30 hectare grote landgoed onzeker geworden. Er wordt door de gemeente 'een nieuwe toekomst bedacht voor het gebied rond het landgoed'. Hierin wordt het gebied bij camping Dijnselhoek betrokken.

Momenteel wonen op het landgoed jongeren met een gedragsstoornis. In het leegstaande Philosophicum zullen 100 buitenlandse studenten gehuisvest worden voor de duur van 7 jaar. In die tijd wil de gemeente Zeist een gebiedsvisie ontwikkelen en mogelijk het bestemmingsplan wijzigen.

Op voorhand wordt gesproken over het 'beter toegankelijk maken' en 'ruimte voor wonen en recreatie'.

In de raadsvergadering van 15 november jl. voegde de raad twee voorwaarden toe: 'zorg dat het landgoed Dijnselburg zo ontwikkeld wordt dat het karakter behouden blijft en zorg dat er op het landgoed geen doorgaande weg komt voor gemotoriseerd verkeer'.

Geplaatst

vrijdag 23 november 2018 | 10.54 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 23 november 2018 | 12.22 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV