Lawaai in nieuw te bouwen appartementen op Stationsweg

De toekomstige bewoners van de tien te bouwen appartementen aan de Stationsweg 51-55 in Bunnik krijgen te maken met meer lawaai dan de wettelijke voorkeurswaarde die is vastgesteld in de Wet geluidshinder. Oorzaak is de herrie van het wegverkeer op de Stationsweg.

Onder voorwaarden is het echter mogelijk om ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van de gemeente Bunnik heeft besloten om van die mogelijkheid gebruik te maken. 

Het besluit heeft al ter inzage gelegen en is niet gewijzigd. Het definitieve besluit ligt ter inzage tot en met 27 december in het gemeentehuis aan het Singelpark 1 in Odijk. Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

Mensen met een rechtstreeks belang bij het besluit en mensen die al zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingebracht, hebben de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State.

Uw bezwaar kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ‘s Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden.

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader bericht van de Raad van State.

Geplaatst

vrijdag 16 november 2018 | 15.09 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 16 november 2018 | 15.26 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV