Koninklijke Onderscheidingen

Burgemeester Janssen reikte donderdag twee Koninklijke Onderscheidingen, Lid in de Orde van Oranje Nassau, uit aan B. van Wageningen-Lenz en A.J. van Wageningen-Van Kampen.

Dit gebeurde tijdens de bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in de grote Kerkzaal aan het Zusterplein.

Van Wageningen-Lenz  is al jarenlang buitengewoon betrokken bij de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap. In het kader van ontwikkelingssamenwerking heeft zij met haar gezin gewoond in Bhutan, op Haïti en in Zambia en daar vrijwilligerswerk verricht. Binnen de Broedergemeente was en is zij actief bij het jeugdwerk.

 Daarnaast houdt zij zich binnen de Werkgroep Wereldwijd bezig met maatschappelijke vraagstukken en is zij afgevaardigde in de Synode van de Evangelische Broedergemeente. Als secretaris van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk maakt zij zich sterk voor de goede opvang en integratie van vluchtelingen.

 Van Wageningen-van Kampen bracht namens het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ruim elf jaar door in de armste regio’s van Tanzania. Zij werkte mee om de kwaliteit van leven van de leprozen te verbeteren en assisteerde geheel belangeloos in de kraamkliniek van het ziekenhuis. Sinds haar terugkomst is zij niet alleen donateur, ambassadeur en fondsenwerver van het ZZg, maar vooral een groot voorbeeld en een bron van inspiratie voor iedereen.

Binnen de Evangelische Broedergemeente  was zij de steunpilaar van het kinder- en jeugdwerk. Zij is actief betrokken bij het verjaardagsfonds, het EBG-atelier en de organisatie van de Zendingsbazar.

Geplaatst

vrijdag 05 oktober 2018 | 18.00 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 06 oktober 2018 | 17.00 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV