Zeist wil kwaliteit gebied Dijnselburg verbeteren

Gemeente Zeist wil de kwaliteit van Dijnselburg verbeteren. Dijnselburg is het gebied tussen de Amersfoortseweg, Huis ter Heide, de A28 en de Panweg. Het gebied moet beter toegankelijk worden en een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling krijgen met ruimte voor wonen en recreatie, met ruime aandacht voor de cultuurhistorische waarde van Dijnselburg.

Het college van B&W wil dat er een gebiedsvisie komt voor het gebied Dijnselburg. Alle belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen meedoen met het opstellen van de visie.

In Dijnselburg speelt een aantal ontwikkelingen: de eigenaar van camping Dijnselburg is in gesprek met BAM voor mogelijke woningbouw. Ook Chinees-Indisch restaurant Tong Ah is hierop aangesloten. Landgoed Dijnselburg heeft een nieuwe eigenaar, die ook plannen heeft voor herbestemming van het landgoed.

De gemeente wil graag onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor deze gebieden, waarbij het doel is om de versnippering van het gebied tegen te gaan en meer eenheid te creëren met ruimte voor wonen, groen en recreatie.

Het college vraagt aan de raad toestemming voor de wijze waarop de visie tot stand kan komen. De raad laat zich hierover informeren op 20 september (‘Ronde Tafel’).

Het debat vindt plaats op 18 oktober en op 13 november neemt de raad een besluit. Bij een positief besluit start  in januari 2019 een interactief proces om de gebiedsvisie op te stellen. De planning is dat de gebiedsvisie medio 2019 klaar is [foto: Bisdom Dijnselburg].

Geplaatst

dinsdag 04 september 2018 | 15.57 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 september 2018 | 13.20 uur

Auteur

Geertjan Bossinga