Einde proef wisselende openingstijden Dorpsstraten

De gemeente Zeist stopt de pilot met flexibele sluitingstijden voor de horeca in de 1e en 2e Dorpsstraat. Uit evaluatie is gebleken dat de genomen maatregelen niet het beoogde effect hebben. Men wilde hiermee de geluidsoverlats terugdringen, maar dat is niet gelukt.

De gemeente is in september vorig jaar begonnen met het verbetertraject Dorpsstraten. Het doel van het traject is het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en authenticiteit van het gebied. Zo is er meer groen geplant, zijn er meer fietsenstallingen geplaatst en is er meer handhaving gekomen.

Ondernemers die actief deelnemen aan deze pilot gaan per 27 juli terug naar hun oorspronkelijke sluitingstijden op de vrijdag- en zaterdagnacht: 03.00 uur en 04.00 uur.

De verkeersafsluiting van de 2e Dorpsstraat op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 23.00 uur en 05.00 uur blijft wel van kracht. In september beslist het college of deze maatregel wel of niet definitief wordt.

Geplaatst

donderdag 12 juli 2018 | 15.19 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 12 juli 2018 | 16.23 uur

Auteur

Geertjan Bossinga