Hinder bij wegwerk N237

De werkzaamheden aan de riolering langs de N237 (tussen de Zandbergenlaan en Van Weerden Poelmanweg) vinden plaats van donderdag 12 juli t/m maandag 16 juli, met eventuele uitloop naar dinsdag 17 juli.

De werkzaamheden op de rijbaan vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het kan zijn dat er ook buiten deze tijden gewerkt wordt (tussen 7.00 uur en 9.00 uur en tussen 15.00 uur en 16.30 uur); op deze momenten staan de werkvoertuigen op de parallelweg of in de berm, zodat het doorgaande verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Het werk verplaatst zich langzaam over het werkvak. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, sluit de aannemer ter plaatse maximaal één rijstrook af. Het doorgaande verkeer kan het werk via de andere rijstrook passeren, mogelijk onder begeleiding van verkeersregelaars.

Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar en het openbaar vervoer en fietsverkeer op en langs de N237 kunnen gewoon doorgang vinden. De reinigingswerkzaamheden kunnen wat geluidshinder geven.

Geplaatst

zondag 08 juli 2018 | 12.12 uur

Laatst gewijzigd

zondag 08 juli 2018 | 13.22 uur

Auteur

Geertjan Bossinga