Vacature voor burgemeester van Bunnik: 53 kandidaten!

Onder de sollicitanten bevinden zich 40 mannen en 13 vrouwen. 29 van de kandidaten hebben bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Ingedeeld naar politieke kleur: VVD (16), CDA (11), D66 (11), ChristenUnie (5), GroenLinks (3), PvdA (2) en twee sollicitanten zijn lid van een lokale partij. Twee andere sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.

De commissaris van de Koning maakt een selectie en deze bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Bunnik. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Hierna geeft de raad een aanbeveling van 2 namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken. Ook zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan dan eind dit jaar plaatsvinden.

Geplaatst

donderdag 14 juni 2018 | 15.43 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 14 juni 2018 | 16.50 uur

Auteur

Geertjan Bossinga