Uitgangspunten toekomst oude Gammalocatie vastgesteld

Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Zeist de uitgangspunten vastgesteld voor ontwikkeling van de voormalige Gammalocatie op de Geiserlaan in Zeist. Deze zijn geformuleerd in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze geven richting aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden.

Het gebouw op de voormalige Gammalocatie aan de Geiserlaan gaat verdwijnen en maakt plaats voor woningbouw
Volgende stap is het selecteren van een marktpartij, die de daadwerkelijke ontwikkeling op zich wil nemen, en wijziging van hetbestemmingsplan.

De nieuwbouw betreft maximaal 3 woonlagen met 40 huurwoningen. Daarvan wordt tenminste 40% sociale huur en de overige woningen middenhuur. Er gaat gebouwd worden volgens de huidige duurzaamheidseisen (nul-op-de-meter) en met aandacht voor innovatieve woonconcepten.
Op verzoek van de gemeenteraad blijven de woningen tenminste 15 jaar aangemerkt als huurwoning, waarbij een maximale huurverhoging is toegestaan.

De Gammalocatie heeft nu de bestemming bedrijven. Woningbouw past daar niet in. Daarom is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen voordat met de ontwikkeling kan worden gestart. Onderdeel hiervan is een inspraakprocedure.

Geplaatst

maandag 12 maart 2018 | 17.15 uur

Laatst gewijzigd

maandag 12 maart 2018 | 17.27 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV