Politiek debat in gemeentehuis Bunnik

Vrijdag 9 maart heeft Slotstad TV in het gemeentehuis in Odijk een debat tussen leden van de drie partijen in de gemeenteraad van Bunnik opgenomen.

Slotstad RTV zendt dit gesprek, o.l.v. de heer Henk Pruijssers, via Slotstad TV uit.

Er waren 4 stellingen geformuleerd waarover door de deelnemers mevrouw Leny Visser (CDA), de heer Arie Viskil (P21) en de heer Jorrit Eijbersen (wethouder, De Liberalen) gediscussieerd werd:

1. Bunnik zelfstandig?
De gemeente Bunnik heeft bij de gemeentelijke herindeling van omliggende gemeenten de kans gemist om aan noodzakelijke schaalvergroting te doen.

2. Odijk-West
Odijk West mag niet gebouwd worden voordat de Provinciale weg N 229 wordt omgeleid of op een andere manier geen barrière meer vormt tussen Odijk en Odijk West.

3. Wonen in Bunnik
Bunnik moet meer doen om inwoners passende huisvesting te bieden. Er moet actief sturend beleid gevoerd worden zodat er woningen gebouwd worden waar behoefte aan is en niet waar gemeente/projectontwikkelaar/aannemer het meeste geld aan verdienen. Het betreft zowel de groepen die zijn achtergebleven (starters, sociale woningbouw) als ouderen die graag in de gemeente Bunnik willen blijven wonen.

4. Werkgelegenheid en wonen
De Gemeente Bunnik werkt actief mee aan de economische ontwikkeling van Bunnik door het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. Tevens stimuleert de gemeente met maatregelen dat werknemers dicht bij hun werk kunnen wonen.

De uitzenddagen en tijden zijn: 10 maart, 11 maart, 17 maart, 18 maart om 10.00 uur (niet op zondag), 15.00 uur, 19.00 uur en 21.00 uur en 20 maart om 19.00 en 21.00 uur.

Geplaatst

maandag 12 maart 2018 | 10.00 uur

Laatst gewijzigd

maandag 12 maart 2018 | 09.09 uur

Auteur

Kees van Es